Ρώμη:Μία έκθεση,τρεις καλλιτέχνες για ένα βραβείο κοινού …