Σάμος: Τεράστια Ελληνική σημαία για την επέτειο του «Όχι» …