Σχολείο στην Ιταλία κάνει μαθήματα στην παραλία ως μέτρο προστασίας για τον κορονοϊό