Συνάντησε τους “μονομάχους” και έλαβε αποφάσεις ο Ερχιουρμάν