Συνάντηση Υπ. Υγείας – Οικονομικών με εργοδοτικές οργανώσεις και επιχειρήσεις