Συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στα κατεχόμενα