Συνεχίζουν τα προβλήματα δυσοσμίας από τα χοιροστάσια