Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας υπό τον φόβο του κορωνοιού