Στα όρια του είναι το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Μαδρίτης…