Στις αγορές το πρώτο ευρωπαϊκό κοινωνικό ομόλογο για την απασχόληση…