Τα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 εξουδετερώνουν τον «αγριόχοιρο»