Τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει το Υπουργικό Συμβούλιο