Τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού