Τα τελευταία βήματα των άτυχων μαθητών στο στενό δρομάκι της οδού Κανάρη