Θ. Καμπαγιάννης: Είναι μια μέρα που μπορεί να κλαίμε, αλλά κλαίμε από τη χαρά μας.