Τι γίνεται με τις άδειες για όσους βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό