Τι λέει ο Υπουργός Υγείας για τις καταγγελίες ασθενών με καταρράκτη