Το κοινωνικό στίγμα η μεγαλύτερη πρόκληση για τα οροθετικά άτομα