Το πλήγμα στην εικόνα της Κύπρου από το σκάνδαλο των διαβατηρίων