Το πρώτο καταγεγραμμένο σκάνδαλο στην Κυπριακή Δημοκρατία