Τούλλα Γεωργίου για άνοιγμα περίκλειστης Αμμοχώστου