Τρείς επιστολές των δημοσίων έργων για την επικινδυνότητα του Υπουργείου Εργασίας