Βανδαλισμοί έργων τέχνης στα μουσεία του Βερολίνου