Ζητούν παράταση οι επιχειρηματίες για την αναστολή του επενδυτικού προγράμματος