Α. Ζορμπάς (ΔΟΕ) στο TPP: Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα και εμπλουτίζονται