Αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας για το ασφαλτικό στο Δάλι