Αυτοψία Alpha στην νυχτερινή βάρδια της Ομάδας ιχνηλάτησης