Αυτοψία Γιολίτη στα σημεία ελέγχου μετά τη συμφόρηση