Αυτοψία Καδή στις καλλιέργειες που καταστράφηκαν από τα καιρικά φαινόμενα