Αυτός θεωρείται ο γηραιότερος ελέφαντας του κόσμου