Αύξηση 50% στα περιστατικά ενδοοικογενιακής βίας εξαιτίας της πανδημίας