Αγώνας δρόμου για αποτροπή αναγνώρισης του ψευδοκράτους