Ακτή Ελεφαντοστού: Εκλογές με επεισόδια και νεκρούς