Αμερικανικές εκλογές: Διχασμός και διαμαρτυρίες πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση…