Αμερικανικές Εκλογές: Η διαφορά ενθουσιασμού στα δύο «στρατόπεδα»…