Αμερικανικές εκλογές: Ποια τα θετικά και τα αρνητικά των δύο υποψηφίων