ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Τα κυβερνητικά μέτρα μεταξύ 1ου και 2ου lockdown