Ανδρέας Θεοφάνους: Παγίδες και ευκαιρίες για επίλυση του εθνικού προβλήματος