Αννα Μαραγκού και Παύλος Ιακώβου για την Αμμόχωστο