Αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την απαγόρευση συναθροίσεων…