Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις κουβερτούλες του Προδρόμου