Αντιδράσεις Κολλεγίων έφερε η απόφαση του Υπουργικού