Απαντήσεις Υπουργείου Υγείας στις καταγγελίες Παφιτών