Άρχισε η μεταφορά ασθενών από τις ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη