Αρνητικοί στον κορωνοϊό όλοι οι εργαζόμενοι του ALPHA