Αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων