Χαραλαμπίδου και Περδίκης για αποκαλύψεις στη Βουλή για την υπόθεση CYPRA