Χριστίνα Παπαδοπούλου για βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ