Δ/ντης Τροχαίας: Ανθρώπινη προσέγγιση της Αστυνομίας, στόχος δεν είναι οι καταγγελίες πολιτών