Δεν συμφώνησαν σχεδόν σε τίποτα Αναστασιάδης – Τατάρ